Emil Culda - expert contabil - cabinet individual, image

Cabinet individual Emil Culda

| Descriere | Istoric | Misiune| Obiective | Contract | Echipa | Colaboratori |
| Audit | Expertiza | Evaluare | Analize | Contabilitate | Lichidare s.c. | Consultanta | Cursuri |
| Contabiliate | Audit | Evaluare | Lichidare s.c. |
| Audit | Expertiza | Evaluare | Analize | Contabilitate | Lichidare s.c. | Consultanta | Cursuri |
| Carti | Reviste | Site |
| Intrebari | Abonament | Identificare | Adresa |
| subglobal6 link
| subglobal8 link

Servicii contabilitate

Contabilitate si asistenta de specialitate la retratarea si ajustarea in conformitate cu O.M.F.P. nr. 1752/2005 , Directiva a IV-a a C.E.E. si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS/IAS) a conturilor si la transpunerea datelor din balantele contabile in situatiile financiare cerute de aceste reglementari, respectiv la intocmirea:

  • bilantului contabil
  • contului de profit si pierderi
  • situatiei modificarilor capitalurilor
  • situatiei fluxurilor de numerar
  • notelor (anexelor) la situatiile financiare
| Harta Site | Termeni si conditii | Confidentialitate | © 2006 Cabinet Individual Emil Culda. Toate drepturile rezervate.
Web design & Web Hosting: Proffer Line