Emil Culda - expert contabil - cabinet individual, image

Cabinet individual Emil Culda

| Descriere | Istoric | Misiune| Obiective | Contract | Echipa | Colaboratori |
| Audit | Expertiza | Evaluare | Analize | Contabilitate | Lichidare s.c. | Consultanta | Cursuri |
| Contabiliate | Audit | Evaluare | Lichidare s.c. |
| Audit | Expertiza | Evaluare | Analize | Contabilitate | Lichidare s.c. | Consultanta | Cursuri |
| Carti | Reviste | Site |
| Intrebari | Abonament | Identificare | Adresa |
| subglobal6 link
| subglobal8 link

Audit financiar

Audit financiar efectuat potrivit normelor si standardelor nationale si internationale aplicabile (IAS elaborate de IFAC), adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, pentru exprimarea unei opinii privind reflectarea corecta si fidela in situatiile financiare (bilant, contul de profit/pierdere, fluxuri de numerar, evolutia capitalurilor, note explicative / politici contabile) a operatiunilor si tranzactiilor efectuate de entitatile economice.

| Harta Site | Termeni si conditii | Confidentialitate | © 2006 Cabinet Individual Emil Culda. Toate drepturile rezervate.
Web design & Web Hosting: Proffer Line